✕ Stäng

Gastric bypass

Gastric bypass är den mest kända fetmaoperationen i världen och i Sverige. Den används i 95 procent av alla fetmaoperationer och är ibland det enda bra alternativet för dig som skall opereras mot övervikt.

Linda Nestor, Redaktör
Granskad av Christofer Grimås, överläkare med specialistexamen inom allmänkirurgi samt barn och ungdomskirurgi
Senast uppdaterad 1 februari 2016
gastric bypass

Det är de brunfärgade områdena som används efter en gastric bypass. De gråa områdena lämnas dock kvar.

Så går operationen till vid gastric bypass

Under en gastric bypass kopplas den övre delen av magsäcken, precis under matstrupen, ihop med tunntarmen. Man har på så vis ”bypassat” 80% av magsäcken och hela tolvfingertarmen.

Vem får gastric bypass?

För att kunna göra en gastric bypass-operation krävs det att du har ett BMI på minst 35. Vissa privata aktörer kan dock godkänna ett lägre BMI. Dessutom krävs att du inte har ett allvarligt missbruksbeteende, gjort tidigare, stora ingrepp i buken, har gallstensbesvär eller haft en svår sjukdom som omfattar magsäck eller tunntarm.

Om du vill göra en gastric bypass

Om du har ett BMI på 35 eller över så kan du kontakta din vårdcentral och be om att få göra en gastric bypass.

Från det att läkaren skickar en remiss till att själva operationen utförs kan det ta olika lång tid, ibland upp till ett år.

Innan operationen

De flesta patienter bör gå ned några kilo innan operationen för att minska risken för komplikationer.

Pris

Om du opereras inom landstinget kostar din operation inte mer än högkostnadsskyddet som är 1100 kronor.

Däremot får du betala ungefär 75 000-90 000 kronor om du vänder dig till en privat klinik. Detta är alternativ för de som har ett lägre BMI än 35 men som ändå anser att de behöver hjälp med att gå ner i vikt med fetmaoperation.

Resultat efter en gastric bypass

Hur mycket just du går ned i vikt efter en gastric bypass operation går inte att förutspå. Slutresultatet efter ett år är i snitt ett BMI mellan 20-25.

Poängen med fetmaoperation är att du ska gå ner i vikt varaktigt. Detta minskar i sin tur risken för dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Det även flera tänkbara post-operativa metabola förändringar som bidrar till att risken för hjärt-kärlsjukdom minskar, utöver viktminskningen i sig.

Forskning visar att viktnedgången till stor del beror på en kombination av mindre magsäcksvolym samt förändringar i matsmältningen. Andningssvårigheter så som sömnapné och diabetes typ 2 brukar också försvinna när vikten minskar.

Läs mer om effekerna av en gastric bypass operation

Linda Nestor
Redaktör
Granskad av Christofer Grimås, överläkare med specialistexamen inom allmänkirurgi samt barn och ungdomskirurgi
Publicerad 27 mars 2014, senast uppdaterad 1 februari 2016
Källor: Dagens Nyheter

Senaste Nytt