✕ Stäng

Gastric sleeve

Gastric sleeve är en nyare metod för viktnedgång. Effekten är inte lika utvärderad som Gastric bypass. Däremot börjar sleeve-operationen bli mer vanligt i Sverige som överviktsoperation.

Linda Nestor, Redaktör
Granskad av Christofer Grimås, överläkare med specialistexamen inom allmänkirurgi samt barn och ungdomskirurgi
Senast uppdaterad 20 januari 2016
gastrisk sleeve

Det är de  brunfärgade områdena som är kvar efter en gastric sleeve. Det gråa området tas bort.

Detta är gastric sleeve

Vid sleeve-operationen så görs magsäcken om till ett smalt rör och tar bort överskottet. Detta skiljer sig mot en gastric bypass där man kopplar förbi magsäcken men behåller alla delar.

Vid en sleeve-operation så tar man bort den del av magsäcken där hungerhormonet Ghrelin bildas vilket minskar hunger och sug efter mat. I kombination med den mindre magsäcken som gör att man snabbare känner mättnadskänsla uppnår du en långsiktig viktminskning.

Fördelen med gastric sleeve

Fördelen med gastric sleeve jämfört med gastric bypass är främst att du inte har lika stor risk att drabbas av dumping, tarmvred, magsår eller vitamin- och mineralbrist.

Nackdelen med gastric sleeve

Gastric sleeve är inte lämpligt för dig som har svåra sura uppstötningar eller ett övre magmunsbråck. Även för dig med en mycket svårkontrollerad diabetes är en gastric bypass ett bättre alternativ.

Effektivare viktnedgång om du även gör Duodenal Switch

Om du har ett BMI över 50 kan du även behöva göra en Duodenal Switch för att få en effektiv och snabb viktnedgång. Duodenal Switch innebär att du samtidigt som en gastric sleeve kopplar om tunntarmen på samma sätt som vid en gastric bypass.

Linda Nestor
Redaktör
Granskad av Christofer Grimås, överläkare med specialistexamen inom allmänkirurgi samt barn och ungdomskirurgi
Publicerad 4 april 2014, senast uppdaterad 20 januari 2016
Källor: Privatkliniker som utför gastric sleeve

Senaste Nytt